MISSION

Mission

Livet är inte rättvist. Det finns många som inte har lika bra förutsättningar som vi har här i Norden. Välfärdssamhällets fördelar, såsom gratis utbildning, är lika självklara för oss som rent dricksvatten. Vi förstår nödvändigtvis inte att våra framgångar, strävanden och ansträngningar inte enbart är beroende av oss själva. Det är lätt att sätta upp höga mål när de grundläggande sakerna är i ordning. Det är enkelt för oss att lyckas.

Därför har vi ett ansvar. Det är inte mer än rätt att vi använder vår förmåga, våra färdigheter och innovationer till att hjälpa dem som behöver sätta mer tid på att garantera säkerheten för och sköta om de grundläggande behoven hos sina närstående. Teknologin har mycket att bidra med i uppbyggandet av en mer rättvis värld. Kampen mot klimatförändringen är en kamp för de som är mest utsatta. Att ge människor åtkomst till fungerande webbapplikationer ökar möjligheterna för affärsverksamhet, kunskap, färdigheter och demokrati. SuomiConnect vill vara med och skapa en värld, där var och en, oberoende av utgångsläge, har rätt till teknologi som sparar tid, pengar och miljön.

SuomiConnect Oy donerar 2,5 procent av alla intäkter från Tinksi-enheterna till utvecklingshjälpen i Uganda och stödjer arbetet med att återställa sjöarna där.