Hur

Hur fungerar TINKSI?


LoRaWAN-nätverk

 

Tinksi använder sig av en dataöverföringsteknik som kallas LoRaWAN. LoRaWAN-nätverk är avsedda för att skicka små mängder information långa sträckor med hjälp av en mycket liten mängd energi. Via nätverket kan man skicka information om exempelvis temperatur och luftfuktighet.

I Finland finns ett offentligt LoRaWAN-nätverk som upprätthålls av Digita Oy. Tinksis tjänster fungerar med hjälp av Digitas LoRaWAN-nät. Bilden invid illustrerar hur data från sensorn förmedlas via LoRaWAN-nätet till slutanvändaren.

Datakommunikationen via LoRaWAN-nätet är skyddad på tre olika nivåer, vilket garanterar datasäkerheten.

Signalstyrka

 

Kartbilden nedan visar en uppskattning av det trådlösa LoRaWAN-nätets täckning. Den ljusblå färgen visar nätets täckning när anordningen är installerad utomhus, och den mörkblå färgen visar nätverkets täckning när anordningen är installerad inomhus.

Det är möjligt att utvidga LoRaWAN-nätverket till områden, som nätet ännu inte täcker, om det finns ett tillräckligt stort intresse för tjänsterna i området.

Tinksi-garanti: Om du är tveksam till om nätverket fungerar i ditt område kan du utan problem beställa en sensor och prova om den fungerar där du har tänkt. Om nätet inte fungerar returnerar du bara produkten och får pengarna tillbaka. 🙂

Karta över IoT-LoRaWAN-nätets täckning