Beskrivning av registret enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

 

REGISTRETS NAMN
SuomiConnect Oy Kundinformationssystem användarregister

JUSTITIE
Suomi Connect Oy
Adress: Suomi Connect Oy, 2874052-9, Tahvontie 4, 50670 Otava

PERSON OM REGISTRERINGEN
Marko Tanninen, Suomi Connect Oy, Tahvontie 4, 50670 Otava eller marko@suomiconnect.fi

GRUND FÖR ATT HÅLLA INSPELNINGEN
Kommunikation med användaren av Finland Connect-tjänsterna (nedan kallad ”användaren”) i samband med användningen av Suomi Connect-tjänsterna och relaterade funktioner (”tjänsten”).

Syftet med att använda registret
Användarens personuppgifter behandlas för att underhålla, hantera och utveckla kundrelationer relaterade till tjänsten, för analys, marknadsföring, statistik och för att producera, tillhandahålla och utveckla tjänsten.

REGISTRETS INNEHÅLL
Tjänsten bearbetar information i följande kategorier när en kund gör ett köp:
– Kontaktinformation
– Företagsinformation
– Redovisningsinformation
– Produktinformation

Teknisk information som samlas in via e-handel via cookies eller på annat sätt: IP-adress, webbläsartyp, besökstid.

Information om användaren kan behandlas, i den utsträckning som tillåts i personuppgiftslagen, i register som hålls av Suomi Connect Oy.

REGLIGA KÄLLOR MED INFORMATION
Personuppgifter samlas in från användaren i samband med vår kontakt eller senare i samband med vår användning av våra tjänster.

REGLIGA UPPLYSNINGAR OCH DATAÖVERFÖRING UTAN EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET
Information i användarregistret kommer inte att lämnas ut för direkt marknadsföringsändamål om inte godkännande av användaren.

Information lämnas inte rutinmässigt utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET
Informationen samlas in i gemensamma databaser för tjänsten som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. All manuell information som kan komma åt finns i låsta och skyddade rum och är endast tillgänglig för vissa fördefinierade personer.

ÖVERSIKT OCH BORTRÄTTNINGAR
Enligt 26 § i personuppgiftslagen har användaren rätt att kontrollera vilka personuppgifter som lagras i personregistret. Användaren har också rätt att begära att de uppgifter registrerade av honom tas bort. Begäran om verifiering måste skickas skriftligt och undertecknas till:

Marko Tanninen, Finland Connect Oy, Tahvontie 4, 50670 Otava eller marko@suomiconnect.fi