Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Suomi Connect Oyn asiakastietojärjestelmän käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Suomi Connect Oy
Osoite: Suomi Connect Oy, 2874052-9, Tahvontie 4, 50670 Otava

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Marko Tanninen, Suomi Connect Oy, Tahvontie 4, 50670 Otava tai marko@suomiconnect.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Suomi Connectin palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Suomi Connectin palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä viestintä Käyttäjän suuntaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja asiakkaan tehdessä ostoksen:
– Yhteystiedot
– Yritystiedot
– Reskontratiedot
– Tuotetiedot

Verkkokaupasta evästeiden avulla tai muuten kerättävät tekniset tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, vierailuaika.

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Suomi Connect Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti käytettävät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS- JA POISTOOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää poistamaan hänestä rekisteröidyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Marko Tanninen, Suomi Connect Oy, Tahvontie 4, 50670 Otava tai marko@suomiconnect.fi